Marseplast
Strona główna » Programy UE » Programy unijne I

Programy unijne I


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego MARSEPLAST Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt: ,,Opracowanie technologii zastosowania tworzyw sztucznych do produkcji przydomowych oczyszczalni ścieków " w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.