Marseplast
Strona główna » Programy UE » Programy unijne II

Programy unijne II

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego MARSEPLAST Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt: "Opracowanie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 4.1: Wsparcie wdrożen wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.