Privacy policy

Cookies

The https://www.marseplast.com site uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the browser computer software. When the browser reconnects to the site, the site recognizes the type of device the user connects to. Parameters allow reading the information contained therein only to the server that created them. Cookies therefore facilitate the use of previously visited websites.

The information collected relates to the IP address, type of browser used, language, type of operating system, Internet service provider, time and date information, location and information sent to the website via the contact form.

Cookies identify the user, which allows him to tailor the content of the website he uses to his needs. By remembering his preferences, it allows to tailor ads targeted to him. We use cookies to guarantee the highest standard of convenience for our website.

We use the following cookies on our website:

  1. “Necessary” cookies, enabling the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the website;
  2. cookies used to ensure security, e.g.: used to detect fraud in the field of authentication on the site;
  3. “Performance” cookies, enabling the collection of information on the use of website pages;
  4. “Functional” cookies, enabling “remembering” the settings selected by the user and personalizing the user interface, e.g. in terms of the language or region of the user’s origin, font size, website appearance, etc.;

  5. “Advertising” cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests;
  6. The user may at any time disable or restore the option of collecting cookies by changing the settings in the web browser.

Ta strona używa plików cookies wiecej informacji

Pliki cookies
Witryna https://www.marseplast.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zamknij