RODO

Информационное обязательство об обработке персональных данных
25 мая 2018 года вступили в силу Общие правила о защите персональных данных (далее RODO). Исходя из требования Положения Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в области обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене директивы 95/46/EC» (общее положение о защите данных «RODO»), информируем о правилах обработки ваших персональных данных и ваших правах, связанных с этим.
1. Администратором ваших персональных данных является: Marseplast Sp. z o.o., ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice.
2. Инспектор по защите персональных данных: Anna Nowosławska; контактные данные: iod@marseplast.com.
3. Администратор обрабатывает ваши персональные данные на основании действующего
законодательства и предоставленного согласия, в зависимости от того, с какой целью данные были получены или переданы.
4. Ваши персональные данные обрабатываются в целях: а) ст. 6 п. 1 а) субъект данных выражает согласие на обработку своих персональных данных для одной или нескольких определяемых целей — напр., если вы выражаете желание получать нашу рассылку, b) ст. 6 п. 1 с)
обработка необходима для выполнения юридического обязательства, возложенного на Администратора, – напр., при процессах найма или трудоустройства.
5. В связи с обработкой данных в целях, указанных в п. 4, получателями ваших данных будут органы
государственной власти и субъекты, выполняющие государственные задачи или действующие по заказу этих органов, или другие организации, которые на основании соответствующих договоров поручения обрабатывают персональные данные в базах Администратора.
6. Ваши персональные данные будут храниться в течение времени, необходимого для реализации целей, указанных в п. 4, а после — в течение срока и в объеме предусмотренном действующим законодательством. Напр.: — записи с камер наблюдения в течение максимум 14 дней – затем они перезаписываются,- информационный бюллетень или другие маркетинговые согласия – до отзыва вами такого согласия.
7. В связи с обработкой ваших персональных данных вам предоставляются следующие права: право доступа к персональным данным, право предоставлять данные, право исправлять
данные – в случае, если данные неверные или неполные, право требовать удаления персональных данных (так называемое право быть забытым), право требовать ограничения обработки, право возражать против обработки данных.
8. В случае, если обработка персональных данных осуществляется на основании согласия лица на обработку персональных данных (ст. 6 п. 1 письма RODO), вам предоставляется право отмены этого согласия в любое время. Отмена согласия не влияет на законность обработки ваших данных, которая была проведена согласно нормами закона и на основе согласия до его отмены.
9. Если вам стало известно о незаконной обработке ваших данных, вы имеете право подать жалобу в орган надзора по вопросам защиты персональных данных.
10. Если обработка персональных данных осуществляется на основании согласия лица, к которому относятся данные, предоставление вами персональных данных Администратору носит добровольный характер.
11. Предоставление вами персональных данных является обязательным в ситуации, когда основанием
для обработки данных являются законодательные положения или заключенный между сторонами договор.
12. Ваши данные могут быть обработаны в автоматическом режиме и не будут профилированы.
13. Ваши персональные данные не будут передаваться третьему государству/международной организации.

Ta strona używa plików cookies wiecej informacji

Pliki cookies
Witryna https://www.marseplast.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zamknij