Конфиденциальности

Файлы cookie
Сайт https://www.marseplast.com использует файлы cookie. Это небольшие текстовые файлы, отправляемые на сервер и хранимые программным обеспечением в браузере компьютера. Когда браузер снова подключается к странице, сайт распознает тип устройства, с которого подключается пользователь.
Параметры позволяют считывать информацию, содержащуюся в них, только серверу, который их создал. Поэтому cookie облегчают пользование ранее посещенными сайтами. Собранная информация включает IP- адрес, тип используемого вами браузера, язык, тип операционной системы, поставщика интернет-услуг, сведения о времени и дате, месте и информации, отправленной на сайт посредством контактной формы. Cookie идентифицируют пользователя, что позволяет подобрать контент сайта, которым он пользуется, под его потребности. Запоминая его предпочтения, cookie также обеспечивают максимальное соответствие предлагаемой ему рекламы.
Мы используем файлы cookie, чтобы гарантировать самый высокий стандарт удобства нашего сайта.
На нашем сайте мы используем следующие файлы cookie:
a) „необходимые” файлы cookie, которые позволяют пользоваться услугами, предоставляемыми в рамках сайта, напр.: аутентифицирующие файлы cookie для услуг, требующих подтверждения подлинности на сайте;
b) файлы cookie для обеспечения безопасности, напр., используемые для обнаружения нарушения
подлинности на сайте;
c) „продуктивные” cookie для сбора информации об использовании веб-сайтов;
d) „функциональные” файлы cookie, позволяющие „запоминать” выбранные пользователем параметры и персонализацию пользовательского интерфейса, напр., язык или регион происхождения пользователя, размер шрифта, внешний вид сайта и т. д. ;
e) „рекламные” файлы cookie, которые позволяют предоставлять пользователям рекламные
объявления с учетом их интересов;
f) пользователь в любой момент имеет возможность отключить или повторно включить функцию сбора cookie, изменив настройки в браузере.

Ta strona używa plików cookies wiecej informacji

Pliki cookies
Witryna https://www.marseplast.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zamknij